Previous
Next

Đào tạo nghề ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hàn

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Trên cơ sở vật chất và nguồn lực con người của đơn vị, PTN Công nghệ Hàn – Trung tâm Công nghệ có mở các khóa đào tạo, kiểm tra tay nghề hàn ngắn hạn:

1.     Đào tạo

- Hàn 3G-4G dây lõi đặc GMAW: thời gian học 22 ngày (1 khóa trên 7 người).

- Hàn 3G-4G dây lõi thuốc FCAW: thời gian học 22 ngày (1 khóa trên 7 người)

- Hàn 6G: thời gian học 45 ngày (1 khóa trên 3 người).

- Hàn 1, 2, 3F hồ quang tay- SMAW: thời gian học 7 ngày (1 khóa trên 7 người).

- Hàn 1,2,3F dây lõi đặc GMAW: thời gian học 7 ngày (1 khóa trên 7 người).

2.     Kiểm tra tay nghề hàn (KTTNH)

2.1. KTTNH hồ quang 1F, 2F, 3F, 4F trên máy hàn hồ quang xoay chiều TM401.

a) Hình thức phôi kiểm tra: Thép tấm CT3 (200x100x5mm slg: 02)

b) Máy hàn TM401 CEA

c) Que hàn E6013

2.2. KTTNH hồ quang 1F, 2F, 3F, 4F trên máy hàn hồ quang có khí bảo vệ CO2 (hàn MAG)

a) Hình thức phôi kiểm tra: Thép tấm CT3 (200x100x5mm slg: 02)

b) Máy hàn KRII – 350 Panasonic

c) Khí bảo vệ CO2

d) Loại dây hàn ER70 S (d 1,0 mm)

2.3. KTTNH hồ quang 1F, 2F, 3F, 4F trên máy hàn hồ quang điện cực không nóng chảy W, khí bảo vệ trơ – TIG.

a) Hình thức phôi kiểm tra: Thép tấm CT3 (200x100x5mm slg: 02)

b) Máy hàn WP – 300 Panasonic

c) Khí bảo vệ Ar (argon)

d) Điện cực vonfram (d1,6 – 2,4 – 3,2)       

2.4. KTTNH 1G, 2G, 3G,4G trên máy hàn hồ quang

a) Hình thức phôi kiểm tra: Thép tấm CT3 (200x100x10mm slg:02)

b) Máy hàn

          1. Máy hàn TM401 CEA

          2. Máy hàn WP – 300 Panasonic

c) Que hàn

          1. Que hàn E6013

          2. Que hàn E7016

2.5. KTTNH 1G,2G,3G,4G trên máy hàn hồ quang điện cực nóng chảy có khí bảo vệ CO2 (hàn MAG)

a) Hình thức phôi kiểm tra: Thép tấm CT3 (200x100x8mm slg:02)

b) Máy hàn KRII – 350 Panasonic

c) Khí bảo vệ CO2

d) Loại dây ER70 S (d 1,0 mm)

2.6. KTTNH 1,2,3,4G lót TIG phủ hồ quang que hàn chịu lực E7016

a) Hình thức phôi kiểm tra: Thép tấm CT3 (200x100x10mm slg:02)

b) Máy hàn WP – 300 Panasonic

c) Khí bảo vệ Ar (argon)

d) Que hàn E7016 (d 2,4 3,2)

2.7. KTTNH ống 1,2,5,6G, 1FR (lót TIG, phủ hồ quang que chịu lực)

Hình thức phôi kiểm tra: Ống thép CT3 D160mm, s8mm, L150mm, slg: 02

Máy hàn: WP – 300 Panasonic
Điện cực: vonfram d 1,6 2,4 3,2 mm
Khí bảo vệ Ar (argon)
Que hàn E7016, E7018 (d 2,4 3,2 mm)

2.8. KTTNH thép inox mỏng

a. Hình thức phôi kiểm tra: thép inox tấm, ống dày 1 – 1,5mm
b. Máy hàn WP – 300 Panasonic
c. Điện cực: vonfram d 1,6 2,4 3,2
d. Khí bảo vệ Ar (argon)
e. Que hàn inox

Tác giả: Trần Văn Châu; Xuất bản: 05/07/2015 08:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013