Previous
Next

Sau Đại học

Các luận văn cao học đã hướng dẫn

Hướng đề tài luận văn cao học, NCS:

 1. -Nghiên cứu công nghệ gia công tiên tiến, công nghệ phi truyền thống, công nghệ gia công đặc biệt.
 2. -Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gia công tiên tiến vào sản xuất, nâng cao chất lượng.
 3. -Động lực, động lực học và điều khiển robot.
 4. -Nghiên cứu ứng dụng robot trong sản xuất và quân sự.
 5. -Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gia công truyền thống vào sản xuất.
 6. -Tối ưu hóa chế độ công nghệ.
 7. -Thiết kế phát triển sản phẩm, tích hợp hệ thống, tự động hóa sản xuất.

Tên các đề tài luận văn cao học mà cán bộ của Trung tâm đã hướng dẫn được tổng hợp tại file dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0BwHoYDgRoVKCOWdMWUdIV21OcTQ/view?usp=sharing

Xuất bản: 02/07/2015 01:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Hoạt động NCKH

 •   Các sản phẩm nổi bật

 • Hoạt động đào tạo

 • Tham quan du lịch 2013

 • Công đoàn du xuân

 • Hoạt động TTCN

 • Giao lưu thể thao 2013