Previous
Next

Học liệu

Các đề tài ĐATN đã bảo vệ

Năm 2008 - 2009, Đề tài: Simulation einer bionisch inspirierten visuellen Navigation eines mobilen Roboters, SV: Bardia Shahbaz, GVHD: TS. Mai Ngọc Anh

Năm 2004 - 2005, Đề tài: Nghiên cứu và khai thác máy phân tích xét nghiệm sinh hóa tự động AVL OMNITM-6, SV: Trần Thanh Bình, GVHD: TS. Mai Ngọc Anh

Năm 2004 - 2005, Đề tài: Nghiên cứu khai thác máy phân tích xét nghiệm sinh hóa HITACHI MODEL 704, SV: Đỗ Quang Huy, GVHD: TS. Mai Ngọc Anh

Xuất bản: 04/06/2015 04:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013