Previous
Next

Sau Đại học

Các đề tài LVCH đã bảo vệ

Năm 2014 - 2015, Đề tài: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, xây dựng thiết bị kiểm soát và quản lý dữ liệu hệ thống trong quá trình thi công cọc cát đầm sâu phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng. SV: Hoàng Tuấn Nam, GVHD: TS. Mai Ngọc Anh.

Năm 2013 - 2014, Đề tài: Xây dựng phương pháp điều khiển dựa trên hành vi để điều khiển quỹ đạo chuyển động cho robot SCARA sử dụng logic mờ, SV: Nguyễn Hoàng Linh, GVHD: TS. Mai Ngọc Anh

Năm 2009 - 2010, Đề tài: Investigation for topological path planning of mobile robot with bio-inspired concepts, SV: Sara Raitza (CHLB Đức), GVHD: TS. Mai Ngọc Anh

Xuất bản: 04/06/2015 04:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013