Previous
Next

Học liệu

Ngân hàng trắc nghiệm dung sai

Ngân hàng trắc nghiệm dung sai dùng cho các sinh viên ngành Cơ khí.

Link1: https://drive.google.com/open?id=1R7NlPTA9tlq0xfBR4MfOuOsFjkPYWFu7

Link2: https://drive.google.com/open?id=1oWcR1xQYoshOi_iihlsufb_5y47CP5_U

Link12: https://drive.google.com/open?id=1rBEyLQvvj8xCQakpMBP0OBYtkNY_UnSK.

Xuất bản: 03/04/2018 09:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013