Previous
Next

Sau Đại học

Đào tạo sau đại học của TTCN

Cán bộ, giáo viên của Trung tâm có năng lực tốt trong công tác đào tạo sau đại học:

- Giảng dạy bậc SĐH cho các lớp cao học ngành Cơ khí, Cơ điện tử và Điều khiển

- Hướng dẫn NCS và LVCH cho các ngành Cơ khí, Cơ điện tử và Điều khiển.

- Tham gia hội đồng đánh giá LVCH và LATS.

Xuất bản: 19/09/2016 05:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013