Previous
Next

Học liệu

Tài liệu hướng dẫn thực tập Cơ khí

Download link: /userfile/files/TLHD_th%e1%bb%b1c_t%e1%ba%adp_c%c6%a1_kh%c3%ad.pdf

Tài liệu “Hướng dẫn thực tập cơ khí” giới thiệu khái quát các phần lý thuyết chung trong gia công cơ khí nhằm giúp cho các học viên, sinh viên củng cố các phần lý thuyết đã học, vận dụng chúng vào thực tế quá trình thực tập tại xưởng. Đồng thời thông qua thực tế đợt thực tập cơ khí này tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên, sinh viên tiếp thu những nội dung học tập các môn học tiếp theo thuộc chuyên ngành cơ khí tại Học Viện.Sách dùng cho các đối tượng là sinh viên bậc đại học, cao đẳng chuyên ngành cơ khí như: Chế tạo máy, Cơ điện tử, Xe ô tô, Máy xây dựng…  

Tài liệu “Hướng dẫn thực tập cơ khí” bao gồm các nội dung sau: 

- Chương 1: Thực hành rèn tự do 

- Chương 2: Thực hành gò kim loại

- Chương 3: Thực hành đúc

- Chương 4: Thực hành nguội 

- Chương 5: Thực hành tiện

- Chương 6: Thực hành hàn hồ quang điện

- Chương 7: Thực hành gia công trên máy CNC

Sinh viên có thể tra cứu tài liệu tại địa chỉ sau:

https://drive.google.com/open?id=0B7gMrojERs2gN3NhY2lUWmo0eUU

 

Tác giả: Nguyễn Đức Hát; Xuất bản: 28/04/2016 10:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013