Previous
Next

Tin tức chung

Triển khai các nhóm nghiên cứu ở TTCN

Hưởng ứng chủ trương của Học viện về việc xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu ở các đơn vị, Trung tâm Công nghệ đã tổ chức một nhóm nghiên cứu (NNC) tập trung xây dựng các hướng nghiên cứu kết hợp công nghệ Cơ khí - Tự động hóa.

Tại buổi thảo luận giữa các thành viên trong nhóm, PGS. TS Trần Đức Tăng đã đề nghị NNC tập trung thời gian và trí tuệ để xây dựng các đề tài nghiên cứu kết hợp công nghệ Cơ khí và Tự động hóa mang tính ứng dụng cao và tạo ra các sản phẩm điển hình cho Trung tâm.

Để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm Công nghệ khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu trẻ. Đồng thời, Trung tâm cũng yêu cầu các cán bộ, giáo viên của Trung tâm phải thường xuyên cập nhật và chia sẻ với nhau các kiến thức liên quan. Việc xây dựng mô hình nhóm nghiên cứu chuyên sâu không chỉ giúp các nhà khoa học phát triển kiến thức đa dạng, mà còn là cơ hội cho họ tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học chung của Học viện.

Xuất bản: 04/06/2016 08:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013