Previous
Next
Nghiên cứu cải tiến thiết bị hàn TIG thành thiết bị hàn tự động ứng dụng trong công nghệ hàn đắp sửa chữa phục hồi các chi tiết trục Nghiên cứu cải tiến thiết bị hàn TIG thành thiết bị hàn tự động ứng dụng trong công nghệ hàn đắp sửa chữa phục hồi các chi tiết trục (09/05/2014)

Đề tài "Nghiên cứu cải tiến thiết bị hàn TIG thành thiết bị hàn tự động ứng dụng trong công nghệ hàn đắp sửa chữa phục hồi các chi tiết trục" do PGS. TS. Chu Anh Mỳ làm chủ nhiệm đề tài đã được nghiệm thu ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013