Previous
Next
Ngân hàng trắc nghiệm dung sai (03/04/2018)

Ngân hàng trắc nghiệm dung sai dùng cho các sinh viên ngành Cơ khí

Hướng dẫn LVCH và ĐATN Hướng dẫn LVCH và ĐATN (13/09/2017)

Các giáo viên của TTCN thường xuyên tham gia hướng dẫn LVCH và ĐATN trong các lĩnh vực Cơ khí, Tự động hóa, Kỹ thuật Cơ khí Y Sinh.

Tài liệu hướng dẫn thực tập Cơ khí Tài liệu hướng dẫn thực tập Cơ khí (28/04/2016)

Tài liệu “Hướng dẫn thực tập cơ khí” giới thiệu khái quát các phần lý thuyết chung trong gia công cơ khí nhằm giúp cho các học viên, sinh viên củng cố các phần lý thuyết đã học, vận dụng chúng vào thực tế quá trình thực tập tại xưởng. Đồng thời thông qua thực...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013