Previous
Next
Tài liệu hướng dẫn thực tập Cơ khí Tài liệu hướng dẫn thực tập Cơ khí (28/04/2016)

Tài liệu “Hướng dẫn thực tập cơ khí” giới thiệu khái quát các phần lý thuyết chung trong gia công cơ khí nhằm giúp cho các học viên, sinh viên củng cố các phần lý thuyết đã học, vận dụng chúng vào thực tế quá trình thực tập tại xưởng. Đồng thời thông qua thực...

Các đề tài ĐATN đã bảo vệ (04/06/2015)

Các đề tài ĐATN đã bảo vệ do cán bộ của TTCN hướng dẫn

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013