Previous
Next
Đào tạo ngắn hạn tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hàn Đào tạo ngắn hạn tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hàn (05/07/2015)

PTN Công nghệ Hàn có mở một số khóa đào tạo, kiểm tra tay nghề hàn ngắn hạn cho các đơn vị liên kết tại TTCN

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013