Previous
Next
Độc đáo drone vừa biết bay vừa biết bơi Độc đáo drone vừa biết bay vừa biết bơi (30/12/2015)

Mẫu drone đặc biệt này sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm của một số người về việc drone chỉ có thể làm chủ trên không trung.

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế bản vẽ kỹ thuật Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế bản vẽ kỹ thuật (11/05/2015)

Trung tâm Công nghệ đã tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thiết kế các bản vẽ kỹ thuật tại khu Xuân Phương, HVKTQS

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013