Previous
Next

Ban chỉ huy Trung tâm

Trưởng Trung tâm

PGS. TS. Trần Đức Tăng

Địa chỉ liên hệ: Kiều Mai, Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 069 519 333

Điện thoại di động: 097 399 1486

Email: tangtd@mta.edu.vn

            tangtd@gmail.com

 

 

Phó trưởng Trung tâm

TS. Phan Anh Tuấn

Địa chỉ liên hệ: Kiều Mai, Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 069 519 333

Điện thoại di động: 0982 244 588

Email: tuanphananh2004@yahoo.com 

            phananhtuan.atc@gmail.com

 

Phó trưởng Trung tâm

TS. Đỗ Tiến Lập

Địa chỉ liên hệ: Kiều Mai, Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 069 519 333

Điện thoại di động: 0974 040 033

Email: dotienlap.atc@mta.edu.vn

            dotienlap.atc@gmail.com

  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013