Previous
Next

Giới thiệu về TTCN

Trung tâm Công nghệ được thành lập theo quyết định số 1428/QĐ-HV ký ngày 28/04/2006. Đến nay tổng quân số của Trung tâm là 32 đồng chí bao gồm: 01 PGS, 05 TS, 08 ThS, 13 KS, 01 CĐ, 02 TC.

Trung tâm Công nghệ được tổ chức thành 4 bộ phận chức năng gồm:

- PTN Công nghệ cao,

- PTN Công nghệ Hàn,

- Xưởng Chế thử Cơ khí,

- Phòng Nghiên cứu, thiết kế và Phát triển sản phẩm.

Các nhiệm vụ chính của TTCN gồm:

- Đào tạo: tham gia giảng dạy đại học, sau đại học;

  Hướng dẫn thực tập cơ khí và thực tập tiên tiến cho học viên, sinh viên ngành cơ.

- Nghiên cứu khoa học: Chủ trì và tham gia nhiều đề tài các cấp.

- Sản xuất chế thử và dịch vụ kỹ thuật: Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Học viện tiến hành các hoạt động SXCT và DVKT.

Một số thành tích nổi bật:

- Hàng năm hướng dẫn thực tập cơ khí, thực tập công nghệ tiên tiến cho khoảng gần 300 học viên, sinh viên ngành cơ; hàng năm hướng dẫn hàng chục ĐAMH, ĐATN, LVCH và LATS.

- Tham gia giảng dạy các môn:  Dung sai, Công nghệ cơ khí đại cương, Chuẩn bị công nghệ trên máy CNC cho hệ đại học, công nghệ CAD/CAM nâng cao, công nghệ CNC trong chế tạo các chi tiết cơ khí điển hình, Máy và thiết bị trong gia công cơ khí, ma sát bôi trơn và mài mòn, kỹ thuật Robot, Quá trình sản xuất linh hoạt và tích hợp cho bậc sau đại học.

- Chủ trì thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp cục nhà trường.

- Chủ trì thực hiện 07 đề tài cấp Học viện.

- Tham gia thực hiện 06 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

- Công bố được hơn 30 bài báo trên các tạp chí và các hội nghị trong nước và quốc tế

- Thực hiện chế thử các sản phẩm phục vụ các đề tài NCKH của cán bộ, học viên các khoa: Khoa Vũ khí, Khoa Hóa-Lý KT, Khoa Cơ khí, Khoa Công trình…, Viện Tên lửa/Viện KH & CNQS, Viện Công nghệ, Nhà máy Z121, Z115/TCCNQP.

- Thực hiện nhiều hợp đồng dịch vụ kỹ thuật với các đối tác trong và ngoài quân đội: Hợp đồng gia công cụm thân ngòi đạn có điều khiển bảo đảm chất lượng tốt khi bắn thử; chế tạo súng bút cho TC2; chế tạo  robot quay xe, hệ thống ép phân vi sinh; thiết kế, chế tạo robot cấp phôi đạn pháo chiến dịch cho z183/ Tổng cục CNQP, hợp đồng sửa chữa trang bị cho Binh chủng Pháo binh , chế tạo lò nhiệt nhôm cho công ty Comatech, máy cắt gạch không nung...

- Đã xây dựng được “Nhóm nghiên cứu trẻ” hoạt động theo đúng định hướng khoa học mà Trung tâm đã đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013