Previous
Next
Định hướng NCKH của TTCN Định hướng NCKH của TTCN (19/09/2016)

Trung tâm Công nghệ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động KHCN; chủ động xây dựng và hoàn thiện định hướng khoa học công nghệ chung của Trung tâm; trên cơ sở kiên định định hướng nghiên cứu về công nghệ cơ khí truyền thống, từng bước đổi mới...

Máy phay ngang 6M82 (17/08/2015)

Giới thiệu về Máy phay ngang 6M82

Máy tiện 1A616 (17/08/2015)

Giới thiệu về Máy tiện 1A616

Trung tâm Gia công VMC-1060 Trung tâm Gia công VMC-1060 (11/05/2015)

PTN Công nghệ cao đã được trang bị một Trung tâm Gia công VMC-1060 giúp tăng khả năng gia công cơ khí yêu cầu độ chính xác cao.

1
2
3
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013