Previous
Next
Ngân hàng trắc nghiệm dung sai (03/04/2018)

Ngân hàng trắc nghiệm dung sai dùng cho các sinh viên ngành Cơ khí

Hướng dẫn LVCH và ĐATN Hướng dẫn LVCH và ĐATN (13/09/2017)

Các giáo viên của TTCN thường xuyên tham gia hướng dẫn LVCH và ĐATN trong các lĩnh vực Cơ khí, Tự động hóa, Kỹ thuật Cơ khí Y Sinh.

Đào tạo sau đại học của TTCN Đào tạo sau đại học của TTCN (19/09/2016)

Cán bộ, giáo viên của Trung tâm có năng lực tốt trong công tác đào tạo sau đại học

Tài liệu hướng dẫn thực tập Cơ khí Tài liệu hướng dẫn thực tập Cơ khí (28/04/2016)

Tài liệu “Hướng dẫn thực tập cơ khí” giới thiệu khái quát các phần lý thuyết chung trong gia công cơ khí nhằm giúp cho các học viên, sinh viên củng cố các phần lý thuyết đã học, vận dụng chúng vào thực tế quá trình thực tập tại xưởng. Đồng thời thông qua thực...

Đào tạo đại học của PTN Công nghệ Hàn Đào tạo đại học của PTN Công nghệ Hàn (21/10/2015)

PTN Công nghệ Hàn thường niên tổ chức các chương trình Thực tập cơ khí và Thực tập công nghệ tiên tiến.

Đào tạo ngắn hạn tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hàn Đào tạo ngắn hạn tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hàn (05/07/2015)

PTN Công nghệ Hàn có mở một số khóa đào tạo, kiểm tra tay nghề hàn ngắn hạn cho các đơn vị liên kết tại TTCN

Các luận văn cao học đã hướng dẫn (02/07/2015)

Một số hướng đề tài LV cao học và NCS do cán bộ của TTCN hướng dẫn

Các đề tài LVCH đã bảo vệ (04/06/2015)

Các đề tài LVCH đã bảo vệ do cán bộ TTCN hướng dẫn

Đào tạo CAD/CAM/CNC Đào tạo CAD/CAM/CNC (15/01/2014)

Trung tâm Công nghệ có khả năng tổ chức các khóa học đào tạo về vận hành và lập trình cho các máy CNC với các hệ điều khiển thông dụng ở Việt Nam và trên thế giới như Fanuc; Heidenhain; Fagor; Sinumerik; Anilam; SKD...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013